Metabolik Sendromlu Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametreleri, Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Trombosit Lenfosit Oranının Araştırılması

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8250868

Anahtar Kelimeler:

Metabolik Sendrom,, Nötrofil Lenfosit Oranı, , Platelet Lenfosit Oranı.

Özet

Giriş: Metabolik sendrom insülin direnci ile başlayan ve sistemik bozuklukların eşlik ettiği ölümcül bir endokrinopatidir. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ve trombosit-lenfosit oranı (PLR), lökosit sayısına alternatif olarak inflamasyonda belirleyici olabilir.

Amaç: Bu çalışmada endotel disfonksiyonu, subklinik inflamasyon, pıhtılaşma artışı ve sistemik inflamasyon göstergesi ile karakterize metabolik sendrom; nötrofil-lenfosit oranı (NLR) ile trombosit-lenfosit oranı (PLR) arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem: Çalışma, Gaziantep Özel Emek Hastanesi Dahiliye Polikliniğine 01/10/2022 - 30/12/2022 tarihleri ​​arasında genel sağlık kontrolü veya Tip 2 DM takibi için başvuran hastaların demografik bilgileri ve laboratuvar kayıtları retrospektif olarak incelenerek yapılmıştır. Olgular metabolik sendrom ve kontrol grubu olarak 2 gruba ayrıldı. Çalışmaya 63 metabolik sendromlu hasta ve 53 sağlıklı (kontrol grubu) hasta dahil edildi.

Bulgular: Metabolik sendrom grubunda (n=63) nötrofil-lenfosit oranı (NLO) 3,44 (2,87-4,1), kontrol grubunda (n=53) NLO 1,81 (1,65-2,04) ve istatistiksel olarak anlamlı bir farktı (p<0.001). Trombosit-lenfosit oranı (PLR) metabolik sendrom grubunda 198 (169,5-228,5), kontrol grubunda 101 (87,7-114,2) olup istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0,001).

Sonuç: Düşük dereceli kronik inflamasyonun nedeni olan metabolik sendrom ile inflamasyonun kolay ve ucuz ulaşılabilir göstergeleri olan NLR ve PLR ​​düzeyleri karşılaştırılmış ve metabolik sendromda NLR ve PLR ​​düzeylerinin anlamlı olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Bu sonuç bize bu iki inflamasyon parametresinin kronik hastalıklarda prognostik göstergeler olarak kullanılabileceğini göstermektedir.

Referanslar

Reaven G.M. Themetabolicsyndrome: is thisdiagnosisnecessary? Am J ClinNutr. 2006;83, 1237–1247.

Sevket Balta, MD1, Turgay Celik, MD2, Dimitri P. Mikhailidis. The Relation Between Atherosclerosis and the Neutrophil–Lymphocyte Ratio. Clinicaland Applied Thrombosis / Hemostasis. 2016;22(5):405-411.

Laura Fusar-Poli, AntimoNatale, AndreaAmerio. Neutrophil-to-Lymphocyte, Platelet-to-Lymphocyte and Monocyte-to-Lymphocyte Ratio in Bipolar Disorder. Brain Sci. 2021;11:58.

Rawan Mohammad Al Saudi, VioletKasabri, Randa Naffa. Glycated LDL-C andglycated HDL-C in association with adiposity, blood and atherogenicityindices in metabolic syndrome patients with and without prediabetes. Ther Adv Endocrinol Metab. 2018;9(10):311-323.

Rimini M, Casadei-Gardini A, Ravaioli A, Rovesti G. Could Inflammatory Indices and Metabolic Syndrome Predict the Risk of Cancer Development? Analysis from the Bagnacavallo Population Study. J Clin Med. 2020;9(4):1177.

Executive Summary of The Third Report of The National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, And Treatment of High Blood Cholesterol In Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA. 2001;285:2486-97.

Zaki M, El-Bassyouni HT, Youness ER, et al. Effect of obesity on serum IL-10 concentrations and messenger RNA expression in women with metabolic syndrome. New Zealand Journal of Medical Laboratory Science. 2022;69.

Malik MS, Malik M, Sukhera AB, et al. Metabolic syndrome and related inflammation, prevalence, and predictive value of c-reactive protein in south Asian youths. Metabolic Syndrome and Related Disorders. 2021;19(9):483-490.

Zahorec R. Ratio of neutrophil to lymphocyte counts-rapid and simple parameter of systemic inflammation and stress in critically ill. Bratislavskelekarskelisty. 2001;102(1):5-14.

-Balta S, Kurtoglu E, Kucuk U, Demirkol S, Ozturk C. Neutrophil–lymphocyteratio as an important assessment tool. ExpertRevCardiovascTher. 2014;12(5):537–538.

Imtiaz F, Shafique K, Mirza SS, Ayoob Z, Vart P, Rao S. Neutrophil lymphocyte ratio as a measure of systemic inflammation in prevalent chronic diseases in Asian population. International archives of medicine. 2012;5(1):2.

Demirtas L, Degirmenci H, Akbas EM, et al. Association of hematological indicies with diabetes, impaired glucose regulation and microvascular complications of diabetes. Int J Clin Exp Med. 2015;8(7):11420–11427.

Surendar J, Indulekha K, Mohan V, et al. Association of neutrophil-lymphocyte ratio with metabolic syndrome and its components in Asian Indians (CURES-143). J Diabetes Complic. 2016;30:1525–1529.

Ryu SY, Kim KS, Park J, Kang MG, Han MA. The association between circulating inflammatory markers and metabolic syndrome in Korean rural adults. J Prev Med Public Health. 2008;4:413-418.

Srikanthan K, Feyh A, Visweshwar H, et al. Systematic review of metabolic syndrome biomarkers: a panel forearly detection, management, and risk stratification in thewest Virginian population. Int J Med Sci. 2016;13:25–38.

Ganesh Jialal , Beverley Adams-Huet , Ishwarlal Jialal . Both the platelet count and the platelet: lymphocyte ratio are not increased in nascent metabolic syndrome. Platelets. 2019;30(8):1057-1058.

Varol E, Bas HA, Aksoy F, Ari H, Ozaydin M. Relationship between neutrophil–lymphocyte ratio and isolated low high-density lipoprotein cholesterol. Angiology. 2013;65(7):630–633.

Shasha Y, Xiao fan G, Guang XL. Lymphocyte to High-Density Lipoprotein Ratio but Not Plateletto Lymphocyte Ratio Effectively Predicts Metabolic Syndrome Among Subjects From Rural China. Front Cardiovasc Med. 2021;8:583320.

Goldberg RB. Cytokine and cytokine-like inflammation markers, endothelial dysfunction, and imbalanced coagulation in development of diabetes and its complications. J Clin Endocrinol Metab. 2009;94(9):3171–3182.

-American Diabetes Association (ADA) Standards of MedicalCare in Diabetes--2014. Diabetes Care. 2014;37(Suppl 1):S14–S80.

Atak B, Aktaş G, Duman TT. Diabetes control could through platelet-to-lymphocyte ratio in hemograms. Rev Assoc Med Bras. 2019;65(1):38-42.

Sefil F, Ulutas KT, Dokuyucu R, et al. Investigation of neutrophil lymphocyte ratio and blood glucose regulation in patients with type 2 diabetes mellitus. J Int Med Res. 2014;42(2):581–588.

Yılmaz H, Ucan B, Saykı M, et al. Usefulness of the neutrophil-to-lymphocyte ratio to prediction of type 2 diabetes mellitus in morbid obesity. Diabetes Metab Syndr. 2015;9:299-304.

Twig G, Afek A, Shamiss A, et al. White bloodcell countand the risk for coronary artery disease in young adults. PLoS ONE. 2012;7:e47183.

Talukdar S, Oh da Y, Bandyopadhyay G, et al. Neutrophils mediate insulin resistance in mice fed a high-fat diet through secretedelastase. Nat Med. 2012;18:1407-1412.

Fadını GP, Marcuzzo G, Marescottı MC, De Kreutzenberg SV, Avogaro A. Elevated white bloodcell count is associated with prevalence and development of the metabolic syndrome and its components in the general population. Acta Diabetol. 2012;49:445-451.

Furuncuoğlu Y, Tulgar S, Doğan AN, Çakar S, Tulgar YK, Çakıroğlu B. Obezitenin nötrofil/lenfosit ve trombosit/lenfosit oranını, sistemik immün-inflamatuar indeksi ve trombosit indekslerini nasıl etkilediği: retrospektif bir çalışma. Eur Rev Med Pharmacol Sci . 2016;20(7):1300-1306.

Brun JF, Aloulou I, Varlet-Marie E. Hemorheological aspects of the metabolic syndrome: markers of insulin resistance, obesity or hyperinsulinemia? Clin Hemorheol Microcirc. 2004;30:203-209.

Zhao F, Yan Z, Meng Z, et al. Relationship between mean platelet volume and metabolic syndrome in Chinese patients. Sci Rep. 2018;8(1):14574.

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Doğantekin, A., Gören, Y., Gözel, N., Doğantekin, E., & Avcı, O. E. (2023). Metabolik Sendromlu Hastalarda Tam Kan Sayımı Parametreleri, Nötrofil Lenfosit Oranı Ve Trombosit Lenfosit Oranının Araştırılması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 295–303. https://doi.org/10.5281/zenodo.8250868

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri