Yazım Kuralları

1. Dergimize gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce dillerinde olabilir.

2. Dergimize gönderilen makalelerin benzerlik oranının %20'nin altında olması gerekmektedir.

3. İnsanlar ve deney hayvanları üzerinde yapılan tüm çalışmalar için Etik Kurul onayının alınmış olması, makalede yöntem bölümünde etik onayının belirtilmesi ve etik onay belgesinin sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Ayrıca uluslararası deklarasyonlara, klavuzlara vb prensiplere uyulduğunada makalenin yöntem kısmında belirtilmelidir.

4. Yapılan her bir çalışmanın etik ve biyoistatistiksel sorumluluğu tek taraflı olarak yazara/yazarlara aittir. Dergimiz bu konuda bir yükümlülük altına alınamaz. 

5. Dergimize gönderilen her tür yazılar için, Acta Medica Ruha dergisinin ''Yazım Kuralları''na, dergide yer alan tüm koşullara ve yazarların her türlü yayın hakkını Acta Medica Ruha dergisine süresiz devrettiğini kabul ve beyan etmiş olurlar.

6. Dergimize makale gönderirken şu belgeleri de göndermeniz gerekmektedir:

Başlık Sayfası

Telif Hakkı Devir Formu

Tam Metin Dosyası (Ana Metin)

İntihal Raporu

Etik kurul Onay Belgesi (Gerekli ise)

Makale gönderimlerinde ANA METİN dosyası düz Word Formatında olmalıdır. Tablo, şekil vb. bilgiler de ana metin dosyası içerisinde, metin içinde uygun yere yerleştirilmiş olarak gönderilmelidir. Ayrıca ana metin dosyasında yazarlara ait kimlik bilgileri veya yazarın kimliğini hakemlere ifşa edecek herhangi bir bilgi olmamalıdır.

Makaleler aşağıdaki bilgilere göre düzenlenmelidir.

  1. Makaleler, Türkçe ve İngilizce başlık, Türkçe ve İngilizce Özet içermeli, ayrıca araştırma makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve kaynaklar bölümlerinden oluşmalıdır.
  2. Makale sayfa düzeni kenar boşlukları alt, üst, sağ ve sol 2,5 cm olmalıdır.
  3. Makale yazı tipi Times New Roman karakterinde olmalı, başlıklar 12 punto koyu kalın, metin 12 punto normal karakter ile yazılmalıdır. Satır aralığı 1,0 olmalıdır. Özetler, anahtar kelimeler ve tablo, şekil alt-üst ve içerik yazıları ile kaynaklar 10 punto ile yazılmalıdır.
  4. Her başlıktan ve paragraftan sonra alt boşluk eklenerek yeni paragrafa geçilmelidir.
  5. Tablo ve şekiller metin içerisinde uygun yere yerleştirilmiş olmalıdır.
  6. Metin içi kaynak gösterimi cümle veya faragraf sonunda (1). (1,2). (1,2,5). şeklinde verilmelidir. Ardışık sayılı kaynaklar ise; örneğin 1,2,3,4,5 şeklindeyse (1-5) şeklinde verilmelidir.
  7. Kaynaklar AMA (American Medical Association) stiline göre düzenlenmelidir.
  8. Makaleler dergi yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalı ve sisteme yüklenmelidir.

Kaynakça aşağıda verilen örneklere göre düzenlenmelidir.

Dergiler:
Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Makale Başlığı. Derginin kısa adı. Yıl; cilt(sayı): sayfalar. Varsa doi numarası. Yazar sayısı 1-6 arasında ise isimlerin tamamı yazılmalıdır. Altı yazardan fazlaysa ilk 3 yazarın isimleri verilmeli ve sonrasına ''ve ark.'' İngilizce kaynaklarda ''et al.'' ibaresi eklenmelidir.

Örnek:

Erdolu B, As AK, Engin M. The Relationship between the HATCH Score, Neutrophil to Lymphocyte Ratio and Postoperative Atrial Fibrillation After Off-Pump Coronary Artery Bypass Graft Surgery. Heart Surg Forum. 2020;23(1):E088-E092. doi:10.1532/hsf.2771

Naruka V, Salmasi MY, Arjomandi Rad A, et al. Use of Cytokine Filters During Cardiopulmonary Bypass: Systematic Review and Meta-Analysis. Heart Lung Circ. 2022;31(11):1493-1503. doi:10.1016/j.hlc.2022.07.015

Kitaplar:
Tüm Kitap : Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Kitabın başlığı. Kaçıncı baskı olduğu (2 ya da daha fazla baskısı varsa). Yayıncının ülkesi: Yayıncının ismi; Telif yılı.

Örnek:

Netter FH. Atlas Of Human Anatomy. 7th. USA: Elsevier; 2018.

Kitap Bölümü: Yazarların soyadları ve adlarının ilk harfleri. Kitap bölümü başlığı. İçinde: Kitabın başlığı. Editör(ler)'in soyadları ve adlarının ilk harfleri (Ed). Kaçıncı baskı olduğu (2 ya da daha fazla baskısı varsa). Yayıncının ülkesi: Yayıncının ismi; Telif yılı: Sayfalar.

Örnek:

Solak H, Görmüş N. Kalbin Cerrahi Anatomisi. İçinde: Kalp ve Damar Cerrahisi. Paç M, Akçevin A, Aka S.A, Büket S, Sarıoğlu T (Ed.). 2. Baskı. Türkiye:  Medikal Network Nobel Kitabevi; 2013. S:1-22.

İnternet Dokümanı:

Örnek:
Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Ministry of Health of the Republic of Turkey.                            https://www.saglik.gov.tr/ (Erişim tarihi:24.03.2023)