Asendan Aort Sakküler Anevrizması: Akut RCA Oklüzyonu İçin Beklenmedik Bir Neden

Olgu Sunumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8361390

Anahtar Kelimeler:

Akut Miyokardiyal İnfarkt, RCA Oklüzyonu, Aortik Sakküler Anevrizma

Özet

Asendan aorta sakküler anevrizmaları nadir görülen patolojilerdir. Aortanın tüm histolojik katmanlarını içerir. Genellikle aorta çapı 3 cm ve üzerinde olması anevrizma olarak kabul edilse de cerrahi endikasyonu genellikle 5 cm ve üzeri olarak değerlendirilir. Sakküler anevrizmalar ise dismorfik anevrizmalar olmaları nedeniyle çaptan bağımsız olarak opere edilebilirler. Zira, spontan rüptür ve komplikasyon riski fuziform anevrizmalara göre daha yüksektir. Bizim vakamızda olduğu şekliyle akut koroner sendroma neden olabilirler. Koroner ostiumları içine alan bir sakküler anevrizma akut koroner sendromlar için nadir bir neden olsa da akılda bulundurulmalıdır. Kasım 2022’de, 57 yaşında erkek hasta acilde akut inferiyor miyokard infarktüsü olarak tanı aldı ve yapılan tetkiklerinde sağ koroner arteri de içine alan sakküler aortik anevrizmaya bağlı oklüzif komplikasyon olduğu görüldü ve acil şartlarda operasyona alındı. Postoperatif takip ve tedavisi sorunsuz seyreden hasta 11. gün taburcu edildi.

Referanslar

Shang EK, Nathan DP, Boonn WW, et al. A modern experience with saccular aortic aneurysms. J Vasc Surg. 2013;57:84–88.

Thomas M, Li Z, Cook DJ, et al. Contemporary results of open aortic arch surgery. J Thorac Cardiovasc Surg. 2012;144:838–844.

Hannoun I, Bara A. Dissected saccular aneurysm of the ascending aorta after percutaneous coronary intervention: A case report. Ann Med Surg (Lond). 2021;63:102178.

Downey RT, Aron RA. Thoracic and Thoracoabdominal Aneurysms: Etiology, Epidemiology, and Natural History. Anesthesiol Clin. 2022;40(4):671-683.

Numan F, Gülşen F, Harbatlı H, et al. New horizons in the endovascular treatment of aortic aneurysms. Turkish Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery. 2011: 05; Suppl2.

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Abanoz, M., Yazar, M., Talay, S., & Amaç, B. (2023). Asendan Aort Sakküler Anevrizması: Akut RCA Oklüzyonu İçin Beklenmedik Bir Neden: Olgu Sunumu. Acta Medica Ruha, 1(3), 478–485. https://doi.org/10.5281/zenodo.8361390

Sayı

Bölüm

Vak'a Takdimleri