Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu: Vaka Raporu

Olgu Sunumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8340377

Anahtar Kelimeler:

Posterior Geri Dönüşümlü Ensefalopati Sendromu, Sistemik Lupus Eritamatozus, Hipertansiyon

Özet

Posterior geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES), bir dizi nörolojik belirti, semptom ve vazojenik ödemi yansıtan farklı nörogörüntüleme bulguları ile karakterize nörolojik bir hastalıktır. PRES etiyolojisinde hipertansiyon, eklampsi/preeklampsi, sepsis, immünosüpresif ajanlar, kemoterapi, kollajen- vasküler hastalıklar ve böbrek yetmezliği yer alabilir. SLE, PRES’in nadir bir nedeni olmasına rağmen, vaskülitik tutuluma bağlı endotel hasarı ve artmış kan basıncının etiyolojide rol aldığı düşünülmektedir. Bu olgu sunumunda 38 yaşında SLE tanısı olan, hipertansif atak ve görme kaybı ile başvuran bir hasta sunuldu.

Referanslar

Ando Y, Ono Y, Sano A, Fujita N, Ono S. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: A Review of the Literature. Intern Med. 2022; 61(2): 135–141.

Lamy C, Oppenheim C, Mas JL. Posterior reversible encephalopathy syndrome. Handb Clin Neurol. 2014;121:1687–1701.

Fischer M, Schmutzhard E. Posterior reversible encephalopathy syndrome. J Neurol 2017; 264: 1608-1616.

Lee VH, Wijdicks EF, Manno EM, Rabinstein AA. Clinical spectrum of reversible posterior leukoencephalopathy syndrome. Arch Neurol. 2008; 65(2): 205–210.

Bartynski WS. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome, Part 1: Fundamental Imaging and Clinical Features. AJNR Am J Neuroradiol. 2008; 29(6): 1036–1042.

Sudan S, Kaur N, Anand S, Upadhyaya A, Taneja R. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome (PRES) in Systemic Lupus Erythematosus: A Rare Presentation. Cureus. 2022; 14(11): e31376.

Kazmi R, Clark E, Singh V, Falgiani M, Ganti L. Altered and agitated due to hypertension: a case of posterior reversible encephalopathy syndrome. Cureus. 2020;12:8810.

Shankar J, Banfield J. Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome: A Review. Can Assoc Radiol J. 2017; 68(2): 147-153.

Hartman EN, Tuna K, Monsour E, Komanduri K, Tarasiuk-Rusek A. Seizure as an initial presentation for posterior reversible encephalopathy syndrome in undiagnosed systemic lupus erythematosus and lupus nephritis: a case report. Cureus. 2020;12:10195.

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Sarıcam, G., & Sarıcam, O. (2023). Posterior Reversibl Ensefalopati Sendromu: Vaka Raporu : Olgu Sunumu. Acta Medica Ruha, 1(3), 474–477. https://doi.org/10.5281/zenodo.8340377

Sayı

Bölüm

Vak'a Takdimleri