Transfenoidal Cerrahide BOS Fistülünün Önlenmesine Yönelik Kapatma Yöntemleri: Geniş Kapsamlı Bir Çalışma

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Hidayet Safak Cine Istanbul Medeniyet University, Prof. Dr. Suleyman Yalcin City Hospital
  • Ece Uysal University of Health Sciences, Prof. Dr. Cemil Tascioglu City Hospital, Neurosurgery https://orcid.org/0000-0002-2355-8395

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8267504

Anahtar Kelimeler:

Transspenoidal Cerrahi, Endoskop, Beyin Omurilik Sıvısı

Özet

Giriş ve Amaç: Bu kapsamlı serinin birincil amacı, mikroskop ve endoskopların karşılaştırmalı bir analizini yapmak ve kullanılan cerrahi yaklaşıma dayalı olarak BOS sızıntısındaki değişkenliğin derecesini, prosedür sırasında komplikasyonların ortaya çıkışını, kapama için kullanılan teknikleri araştırmaktır. ve ameliyat sonrası müdahaleler.

Gereç ve Yöntemler: Nöroşirürji Anabilim Dalı'nda transsfenoidal yaklaşımla cerrahi olarak tedavi edilen sellar bölgedeki lezyonlar retrospektif olarak incelendi. Yaklaşım sırasında mikroskop, endoskop veya her ikisi birden kullanıldı. Bu çalışmada kullanılan erişim yolu, transnazal transsfenoidal (TNTS), sublabial veya transkranial+TNTS yaklaşımıydı. Onarım prosedürü, surgicel kaplı nasal grefti, yağ grefti ve/veya fasya grefti ve fibrin yapıştırıcı kullanımını içeriyordu.

Bulgular: Endoskopik prosedürlerde BOS sızıntısı yaşayan bireyler kayda değer bir artış sergilerken, mikroskobik tekniklerin kullanımda nispeten azdı. BOS kaçağı olan hastalarda yağ grefti, hiçbir şey, yağ+fasya ve surgicel varlığı insidansı oldukça düşüktü. Beyin omurilik sıvısı kaçağı göstermeyen hastalar arasında lomber ponksiyon sıklıklarında istatistiksel olarak anlamlı bir eşitsizlik gözlenmedi. BOS kaçağı olan hastalarda olmayanlara göre lumber drenajı ve menenjit oranları anlamlı olarak yüksek bulundu (her iki değişken için p<0,001).

Sonuç: Uygun bir kapatma yaklaşımının seçilmesinin, BOS sızıntısını önlemek için cerrahi prosedür sırasında gözlenen intraoperatif komplikasyonlara dayanması gerektiği öne sürülmüştür.

Referanslar

Fraser S, Gardner PA, Koutourousiou M, et al. Risk factors associated with postoperative cerebrospinal fluid leak after endoscopic endonasal skull base surgery. J Neurosurg. 2018;128(4):1066-1071. doi:10.3171/2016.12.JNS1694

Almeida JP, Marigil-Sanchez M, Karekezi C, Witterick I, Gentili F. Different Approaches in Skull Base Surgery Carry Risks for Different Types of Complications. Acta Neurochir Suppl. 2023;130:13-18. doi:10.1007/978-3-030-12887-6_2

Strickland BA, Lucas J, Harris B, et al. Identification and repair of intraoperative cerebrospinal fluid leaks in endonasal transsphenoidal pituitary surgery: surgical experience in a series of 1002 patients. J Neurosurg. 2018;129(2):425-429. doi:10.3171/2017.4.JNS162451

Sanders-Taylor C, Anaizi A, Kosty J, Zimmer LA, Theodosopoulos PV. Sellar Reconstruction and Rates of Delayed Cerebrospinal Fluid Leak after Endoscopic Pituitary Surgery. J Neurol Surg B Skull Base. 2015;76(4):281-5. doi:10.1055/s-0034-1544118

Pait GT, Arnautovic KI. The pituitary: historical notes. In: Krisht AF, Tindall GT, eds. Pituitary Disorders: Comprehensive Management. 1st ed. Baltimore, Md: Lippincott Williams & Wilkins; 1999:3-23.

Cushing H. The Pituitary Body and its Disorders. Clinical States Produced by Disorders of the Hypophysis Cerebri. Philadelphia, Pa/London: JB Lippincott; 1912.

Hardy J. Transsphenoidal hypophysectomy. J Neurosurg. 1971;34:582-594.

Jho HD, Carrau RL. Endoscopy-assisted transsphenoidal surgery for pituitary adenoma. Acta Neurochir (Wein). 1996;138: 1416-1425.) (Jho HD, Carrau RL, Ko Y, et al. Endoscopic pituitary surgery: an early experience. Surg Neurol. 1997;47:213-223.

Barzaghi LR, Losa M, Giovanelli M, Mortini P: Complications of transsphenoidal surgery in patients with pituitary adenoma: experience at a single center. Acta Neurochir (Wien) 149: 877-885, discussion 885-876, 2007.) (Black PM, Zervas NT, Candia GL: Incidence and management of complications of transsphenoidal operation for pituitary adenomas. Neurosurgery 20:920-924, 1987.

Li A, Liu W, Cao P, Zheng Y, Bu Z, Zhou T. Endoscopic Versus Microscopic Transsphenoidal Surgery in the Treatment of Pituitary Adenoma: A Systematic Review and Meta-Analysis. World Neurosurg. 2017;101:236-246. doi:10.1016/j.wneu.2017.01.022

Esquenazi Y, Essayed WI, Singh H, et al. Endoscopic Endonasal Versus Microscopic Transsphenoidal Surgery for Recurrent and/or Residual Pituitary Adenomas. World Neurosurg. 2017;101:186-195. doi:10.1016/j.wneu.2017.01.110

Di Perna G, Penner F, Cofano F, et al. Skull base reconstruction: A question of flow? A critical analysis of 521 endoscopic endonasal surgeries. PLoS One. 2021;16(3):e0245119. doi:10.1371/journal.pone.0245119

Dusick JR, Mattozo CA, Esposito F, Kelly DF. BioGlue for prevention of postoperative cerebrospinal fluid leaks in transsphenoidal surgery: A case series. Surg Neurol. 2006;66(4):371-376. doi:10.1016/j.surneu.2006.06.043

Conger A, Zhao F, Wang X, et al. Evolution of the graded repair of CSF leaks and skull base defects in endonasal endoscopic tumor surgery: trends in repair failure and meningitis rates in 509 patients. J Neurosurg. 2018;130(3):861-875. doi:10.3171/2017.11.JNS172141

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Cine, H. S., & Uysal, E. (2023). Transfenoidal Cerrahide BOS Fistülünün Önlenmesine Yönelik Kapatma Yöntemleri: Geniş Kapsamlı Bir Çalışma: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 356–362. https://doi.org/10.5281/zenodo.8267504

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri