Diyabetik ve Nondiyabetik Koroner Arter Hastalarında Kardiyopulmoner Bypass Öncesi ve Sonrası Troponin-I Düzeylerinin Karşılaştırılması

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Mustafa AKDİ Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Şanlıurfa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7749142

Anahtar Kelimeler:

Diyabetik, Nondiyabetik, Koroner Arter Hastalığı, Kardiyopulmoner Bypass, Troponin

Özet

Giriş: Kardiyak troponin I (cTnI) miyokardiyal hasar için tanısal bir biyobelirteçtir.

Amaç: Bu çalışmanın amacı diyabetik ve nondiyabetik koroner arter hastalarında KPB öncesi ve sonrası Troponin-I düzeylerinin karşılaştırılması hedeflenmektedir.

Yöntem: Koroner arter hastalığı nedeniyle KPB eşliğinde kardiyak cerrahi geçirmiş 20 diyabetik ve 20 nondiyabetik hasta verisi retrospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Diyabetik olanlar grup 1, nondiyabetik olanlar grup 2 olarak belirlendi. İki grubun verileri karşılaştırılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışma gruplarının tanımlayıcı verileri benzerdi ve istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p>0,05). Diyabetik ve nondiyabetik olan hastaların preoperatif ile postoperatif  Troponin I düzeyleri arasında anlamlı fark vardı (p<0,05).

Sonuç: Sonuç olarak hem diyabetik hem de nondiyabetik olan hastaların preoperatif ile postoperatif  Troponin I düzeyleri KPB sonrası yükselmektedir. Ancak diyabetik hastalarda bu artış nondiyabetik  hastalara göre daha fazladır. KPB'nin miyokard üzerindeki etkisi hemde KPB sırasında kullanılan miyokard koruma stratejileri (Kardiyopleji solüsyonları, hipotermi vs.) için, kardiyak troponinlerin bu konuda prediktör olabileceğini düşünmekteyiz.  

Referanslar

McLaurin MD, Apple FS, Voss EM, Herzog CA, Sharkey SW. Cardiac troponin I, cardiac troponin T, and creatine kinase MB in dialysis patients without ischemic heart disease: evidence of cardiac troponin T expression in skeletal muscle. Clin Chem. 1997;43(6 Pt 1):976-982.

Apucu G, Paksoy F, Dal MS, Hacıbekiroğlu İ, Sakacı T, Borlu F, ve ark. Diyabetik ve Nondiyabetik Kronik Böbrek Yetersizliği Hastalarında Hemodiyaliz Öncesi ve Sonrası Troponin-I Düzeylerinin Karşılaştırılması. Duzce Med J. 2012; 14(3): 11-14.

Amaç B, Koçarslan A, Aydın MS, Kankılıç N, Padak M, Dikme R. Kardiyopulmoner Bypass'ın Hemogram Parametreleri Üzerine Etkisi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi. 2021;6(1):102-111. doi:10.26453/otjhs.811833

Kağan As A, Engin M, Amaç B, et al. Del nido kardiyopleji kullanımının koroner baypas ameliyatları sonrası böbrek hasarı üzerine etkisi. Rev Doç Med Sütyen (1992) . 2021;67(9):1322-1327. doi:10.1590/1806-9282.20210642

Khera AV, Kathiresan S. Genetics of coronary artery disease: discovery, biology and clinical translation. Nat Rev Genet. 2017;18(6):331-344. doi:10.1038/nrg.2016.160

Rastgeldi K, Aydın MS, Amaç B, Abanoz M. Kardiyopulmoner Bypassın Sitokinler Üzerine Etkisi. J Cukurova Anesth Surg. 2022;5(3):413-20. doi: 10.36516/jocass.1160350

Alirezaei T, Jebreil Moosavi MJ, Irilouzadian R, Taziki E. Elevated Cardiac Troponin I following Asymptomatic Intradialytic Hypotension: A Pilot Study with a 2-Year Follow-Up. Int J Clin Pract. 2022;2022:4214429. Published 2022 Aug 1. doi:10.1155/2022/4214429

Chaulin A. Clinical and Diagnostic Value of Highly Sensitive Cardiac Troponins in Arterial Hypertension. Vasc Health Risk Manag. 2021;17:431-443. Published 2021 Jul 31. doi:10.2147/VHRM.S315376

Malakar AK, Choudhury D, Halder B, Paul P, Uddin A, Chakraborty S. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. J Cell Physiol. 2019;234(10):16812-16823. doi:10.1002/jcp.28350

Chaulin A. Cardiac Troponins: Contemporary Biological Data and New Methods of Determination. Vasc Health Risk Manag. 2021;17:299-316. Published 2021 Jun 3. doi:10.2147/VHRM.S300002

Chaulin A. Modern View on the Role of Sex-Specific Levels of High-Sensitive Cardiospecific Troponins T and I in the Diagnosis of Myocardial Infarction. Cardiol Res. 2023;14(1):22-31. doi:10.14740/cr1450

Nakai K, Nakai K, Nagane Y, et al. Serum levels of cardiac troponin I and other marker proteins in patients with chronic renal failure. Clin Exp Nephrol. 2004;8(1):43-47. doi:10.1007/s10157-003-0266-7

İndir

Yayınlanmış

2023-03-19

Nasıl Atıf Yapılır

AKDİ, M. (2023). Diyabetik ve Nondiyabetik Koroner Arter Hastalarında Kardiyopulmoner Bypass Öncesi ve Sonrası Troponin-I Düzeylerinin Karşılaştırılması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(1), 21–26. https://doi.org/10.5281/zenodo.7749142

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri