Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Mustafa Köçebeler Balıklıgöl Devlet Hastanesi, Şanlıurfa, Türkiye

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7749119

Anahtar Kelimeler:

Kardiyopulmoner Resüsitasyon, CPR, Hemşire, Bilgi Düzeyi

Özet

Giriş: Kardiyopulmoner resüsitasyon herhangi bir nedene bağlı olarak solunum ve dolaşımı durmuş kişinin hava yolu açıklığının, solunum ve dolaşımının devam ettirilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Amaç: Bu çalışmanın amacı, hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyon konusundaki bilgilerini değerlendirmektir.

Yöntem: Bu araştırma prospektif ve tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Araştırmada veri toplama formu olarak anket formu kullanıldı. Anketten elde edilen veriler kayıt altına alındı ve istatistiksel analizler yapılarak değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmada katılımcılara ait tanımlayıcı veriler ile kardiyopulmoner resüsitasyon ile ilgili sorulara verdikleri cevaplar elde edildi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonucunda hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyon konusunda kapsamlı bilgiye sahip olduklarını ve güncel protokolleri takip ettiklerini saptadık. Hemşirelerin kardiyopulmoner resüsitasyon konusundaki bilgilerinin yeterli olduğunu ve bu konuda donanımlı olduklarını düşünmekteyiz.

Referanslar

Hoehne SN, Kruppert A, Boller M. Kardiopulmonale Reanimation in der Kleintierpraxis [Small animal cardiopulmonary -resuscitation (CPR) in general practice]. Schweiz Arch Tierheilkd. 2020;162(12):735-753. doi:10.17236/sat00280

Ristagno G, Tang W, Weil MH. Cardiopulmonary resuscitation: from the beginning to the present day. Crit Care Clin. 2009;25(1):133-ix. doi:10.1016/j.ccc.2008.10.004

Kucmin T, Płowaś-Goral M, Nogalski A. Krótka historia resuscytacji - wpływ doświadczeń z przeszłości na obecnie stosowane techniki i metody [A brief history of resuscitation - the influence of previous experience on modern techniques and methods]. Pol Merkur Lekarski. 2015;38(224):123-126.

Kara F, Yurdakul A, Erdoğan B, Polat E. Bir devlet hastanesinde görev yapan hemşirelerin güncel temel yaşam desteği bilgilerinin değerlendirilmesi. MAKÜ Sag. Bil. Enst. Derg. 2015;3(1):17-26.

Aygin D, Açıl HC, Yaman Ö, Çelik M, Danç E. Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon ve Güncel 2015 Kılavuz Bilgilerinin Değerlendirilmesi. Turk J Cardiovasc Nurs. 2018;9(18):7-12. doi:10.5543/khd.2018.63625

Abella BS. High-quality cardiopulmonary resuscitation: current and future directions. Curr Opin Crit Care. 2016;22(3):218-224. doi:10.1097/MCC.0000000000000296

Olasveengen TM, Mancini ME, Perkins GD, et al. Adult Basic Life Support: 2020 International Consensus on Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Science With Treatment Recommendations. Circulation. 2020;142(16_suppl_1):S41-S91. doi:10.1161/CIR.0000000000000892

Moon H, Hyun HS. Nursing students' knowledge, attitude, self-efficacy in blended learning of cardiopulmonary resuscitation: a randomized controlled trial. BMC Med Educ. 2019;19(1):414. Published 2019 Nov 9. doi:10.1186/s12909-019-1848-8

Park JY, Woo CH, Yoo JY. Effects of Blended Cardiopulmonary Resuscitation and Defibrillation E-learning on Nursing Students' Self-efficacy, Problem Solving, and Psychomotor Skills. Comput Inform Nurs. 2016;34(6):272-280. doi:10.1097/CIN.0000000000000227

Madou T, Iserbyt P. Mastery versus self-directed blended learning in basic life support: a randomised controlled trial. Acta Cardiol. 2020;75(8):760-766. doi:10.1080/00015385.2019.1677374

İndir

Yayınlanmış

2023-03-19

Nasıl Atıf Yapılır

Köçebeler, M. (2023). Hemşirelerin Kardiyopulmoner Resüsitasyon Bilgilerinin Değerlendirilmesi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(1), 14–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7749119

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri