Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda İntihar Riskinin Bilişsel Esneklik Ve Sosyal Biliş İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8248486

Anahtar Kelimeler:

Obsesif Kompulsif Bozukluk, , Bilişsel Esneklik, , İntihar.

Özet

Amaç: Obsesif kompulsif bozukluk tanılı bireylerde hastalık şiddeti ile intihar riski arasında ilişki vardır. Bu araştırma kapsamında sosyal biliş ve bilişsel esnekliğin obsesif kompulsif bozuklukta intihar riskine etkisini betimsel bir ortamda değerlendirerek sosyal bilişsel becerileri ve bilişsel esnekliği geliştirmeye yönelik tedavilerin intiharı önlemedeki önemini ortaya koymayı amaçladık.

Yöntem: Bu prospektif, tanımlayıcı, kesitsel araştırma, yüz yüze anket ve veri toplama yöntemiyle yapılmıştır. Bu araştırmada DSM-5 kriterlerine göre OKB tanısı almış, yaşları 18 ile 65 arasında değişen toplam 51 hasta randomize edilmiştir. Çalışmaya katılanlara Yale-Brown Obsession Compulsion Scale (Y – BOCS), İntihar Olasılığı Ölçeği (İOÖ), Bilişsel Esneklik Envanteri (BEE), Örtük Test ve Gözlerden Zihin Okuma Testi (GZOT) uygulandı.

Bulgular: İOÖ, intihar düşüncesi ve intihar girişimi ile sosyodemografik ve klinik veriler karşılaştırıldığında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark görülmemiştir (p>0,05). Y-BOCS ölçeği ile İOÖ total ve alt ölçekleri arasında pozitif korelasyon saptanmıştır. Bu korelasyon istatistiksel olarak anlamlı ölçülmüştür (p<0,05). Y- BOCS ölçeği ile BEE arasında negatif korelasyon, İOÖ total ve alt ölçekleri ile BEE arasında da negatif korelasyon saptanmıştır (p<0,05). Geçmiş intihar düşüncesine sahip kişilerin BEE skorları düşük olarak saptanmıştır (p<0,05). Sosyal biliş değerlendirme ölçekleri ile İOÖ arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanamamıştır (p>0,05).

Sonuç: Obsesif kompulsif bozuklukta bilişsel esnekliğin az olması ile, hastalık şiddetinin ve intihar olasılığının yüksek olması arasında ilişki saptanmıştır. Hastalık şiddetinin intihar olasılığını artırmasında bilişsel katılığın aracı rol üstlendiği düşünülmüştür. Bilişsel esnekliğe yapılacak terapötik müdahalelerin intihar riski ve hastalık prognozuna olumlu katkı yapacağı değerlendirilmiştir.

Referanslar

Brock H, Hany M. Obsessive-Compulsive Disorder. 2023 May 29. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 31985955.

Hasassri E, Joshi SV, Zalpuri I. Obsessive-Compulsive Disorder. Pediatr Rev. 2023;44(5):297-299. doi:10.1542/pir.2022-005715

Al Nasser Y, Muco E, Alsaad AJ. Pica. 2022 Nov 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30335275.

Wheaton MG, Ward HE, Pinto A. Obsessive-Compulsive Disorder With Co-Occurring Obsessive-Compulsive Personality Disorder: A Practice Focused Review. J Cogn Psychother. 2022 Aug 24:JCP-2022-0023.R1. doi:10.1891/JCP-2022-0023

Knowles KA, Jakes KS, Olatunji BO. Obsessive-Compulsive Disorder and Illness Anxiety: Examining Commonalities and Comorbidity. J Cogn Psychother. 2022 Aug 24:JCP-2022-0027.R1. doi:10.1891/JCP-2022-0027

Pampaloni I, Marriott S, Pessina E, et al. The global assessment of OCD. Compr Psychiatry. 2022;118:152342. doi:10.1016/j.comppsych.2022.152342

Koçak OM, Ceran S, Üney PK, Hacıyev C. Obsessive-Compulsive Disorder from an Embodied Cognition Perspective. Noro Psikiyatr Ars. 2022;59(Suppl 1):S50-S56. doi:10.29399/npa.28151

Marincowitz C, Lochner C, Stein DJ. The neurobiology of obsessive-compulsive personality disorder: a systematic review. CNS Spectr. 2022;27(6):664-675. doi:10.1017/S1092852921000754

Fernández de la Cruz L, Rydell M, Runeson B, D'Onofrio BM, et al. Suicide in obsessive-compulsive disorder: a population-based study of 36 788 Swedish patients. Mol Psychiatry. 2017;22(11):1626-1632. doi:10.1038/mp.2016.115

Torres AR, de Abreu Ramos-Cerqueira AT, Torresan RC, de Souza Domingues M, Hercos AC, Guimarães AB. Prevalence and associated factors for suicidal ideation and behaviors in obsessive-compulsive disorder. CNS Spectr. 2007;12(10):771-8. doi:10.1017/s1092852900015467

Bramante S, Maina G, Borgogno R, Pellegrini L, Rigardetto S, Albert U. Assessing suicide risk in patients with obsessive-compulsive disorder: a dimensional approach. Braz J Psychiatry. 2023;45(1):28-37. doi:10.47626/1516-4446-2022-2632

Albert U, De Ronchi D, Maina G, Pompili M. Suicide Risk in Obsessive-Compulsive Disorder and Exploration of Risk Factors: A Systematic Review. Curr Neuropharmacol. 2019;17(8):681-696. doi:10.2174/1570159X16666180620155941

Pellegrini L, Maietti E, Rucci P, et al. Suicide attempts and suicidal ideation in patients with obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. J Affect Disord. 2020;276:1001-1021. doi:10.1016/j.jad.2020.07.115

Kim CH, Jayathilake K, Meltzer HY. Hopelessness, neurocognitive function, and insight in schizophrenia: relationship to suicidal behavior. Schizophr Res. 2003;60(1):71-80. doi:10.1016/s0920-9964(02)00310-9

Nangle JM, Clarke S, Morris DW, et al. Neurocognition and suicidal behaviour in an Irish population with major psychotic disorders. Schizophr Res. 2006;85(1-3):196-200. doi:10.1016/j.schres.2006.03.035

Depp CA, Villa J, Schembari BC, Harvey PD, Pinkham A. Social cognition and short-term prediction of suicidal ideation in schizophrenia. Psychiatry Res. 2018;270:13-19. doi:10.1016/j.psychres.2018.09.005

Dickhoff J, Opmeer EM, Heering HD, et al. Relationship between social cognition, general cognition, and risk for suicide in individuals with a psychotic disorder. Schizophr Res. 2021;231:227-236. doi:10.1016/j.schres.2021.02.024

Fariba KA, Gupta V, Kass E. Personality Disorder. 2023 Apr 17. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 32310518.

Preventing suicide: A global imperative. 2014: World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789241564779 (17/07/2023)

Nestor BA, Sutherland S. Theory of Mind and Suicidality: A Meta-Analysis. Arch Suicide Res. 2022;26(4):1666-1687. doi:10.1080/13811118.2021.1939209

Sánchez-Gutiérrez T, Barbeito S, Gómez-Juncal R, Rodríguez-Ortega E, Becerra-García JA, Calvo A. Neuropsychological functioning and suicidal behaviours in patients with first-episode psychosis: A systematic review. Acta Psychiatr Scand. 2022;146(6):515-528. doi:10.1111/acps.13501

Jollant F, Lawrence NL, Olié E, Guillaume S, Courtet P. The suicidal mind and brain: a review of neuropsychological and neuroimaging studies. World J Biol Psychiatry. 2011;12(5):319-39. doi:10.3109/15622975.2011.556200

Bragdon LB, Eng GK, Recchia N, Collins KA, Stern ER. Cognitive Neuroscience of Obsessive-Compulsive Disorder. Psychiatr Clin North Am. 2023;46(1):53-67. doi:10.1016/j.psc.2022.11.001

Spencer SD, Stiede JT, Wiese AD, Goodman WK, Guzick AG, Storch EA. Cognitive-Behavioral Therapy for Obsessive-Compulsive Disorder. Psychiatr Clin North Am. 2023;46(1):167-180. doi:10.1016/j.psc.2022.10.004

Szanto K, Dombrovski AY, Sahakian BJ, et al. Social emotion recognition, social functioning, and attempted suicide in late-life depression. Am J Geriatr Psychiatry. 2012;20(3):257-65. doi:10.1097/JGP.0b013e31820eea0c

Molenberghs P, Johnson H, Henry JD, Mattingley JB. Understanding the minds of others: A neuroimaging meta-analysis. Neurosci Biobehav Rev. 2016;65:276-91. doi:10.1016/j.neubiorev.2016.03.020

Salazar Kämpf M, Kanske P, Kleiman A, Haberkamp A, Glombiewski J, Exner C. Empathy, compassion, and theory of mind in obsessive-compulsive disorder. Psychol Psychother. 2022;95(1):1-17. doi:10.1111/papt.12358

Subramaniam M, Soh P, Vaingankar JA, Picco L, Chong SA. Quality of life in obsessive-compulsive disorder: impact of the disorder and of treatment. CNS Drugs. 2013;27(5):367-83. doi:10.1007/s40263-013-0056-z

Kang JI, Namkoong K, Yoo SW, Jhung K, Kim SJ. Abnormalities of emotional awareness and perception in patients with obsessive-compulsive disorder. J Affect Disord. 2012;141(2-3):286-93. doi:10.1016/j.jad.2012.04.001

Bora E. Social cognition and empathy in adults with obsessive compulsive disorder: A meta-analysis. Psychiatry Res. 2022;316:114752. doi:10.1016/j.psychres.2022.114752

Aigner M, Sachs G, Bruckmüller E, et al. Cognitive and emotion recognition deficits in obsessive-compulsive disorder. Psychiatry Res. 2007;149(1-3):121-8. doi:10.1016/j.psychres.2005.12.006

Corcoran KM, Woody SR, Tolin DF. Recognition of facial expressions in obsessive-compulsive disorder. J Anxiety Disord. 2008;22(1):56-66. doi:10.1016/j.janxdis.2007.01.003

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Özşenler Alkan, D., & Sahın Can, M. (2023). Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanılı Hastalarda İntihar Riskinin Bilişsel Esneklik Ve Sosyal Biliş İle İlişkisinin Değerlendirilmesi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 274–283. https://doi.org/10.5281/zenodo.8248486

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri

Aynı yazar(lar)ın dergideki en çok okunan makaleleri