Östrodiol Progesteron Kombinasyonunun İVF – ICSI – ET Sikluslarında Gebe Kalmaya Etkisi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8081453

Anahtar Kelimeler:

İnfertilite,, Gebelik,, Tüp Bebek,, Embriyo Transferi,, Luteal Faz.

Özet

Amaç: Gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) agonistleri veya antagonistleri kullanılarak farklı gonadotropinlerin hipofiz down-regülasyonu ile veya olmadan kullanıldığı çeşitli tedavi protokolleri vardır. Her hastaya uyacak tek bir protokol olmadığı için uygulanacak tedaviler kişiye özel olmalıdır. Bu araştırma kapsamında, GnRH analoğu kullanılarak over hiperstimülasyonunun karşılaştırıldığı ICSI – ET sikluslarında luteal faz (LF) desteği için progesteron ve progesteron estradiol (E2) kombinasyonu ile elde edilen gebelik oranlarının aydınlatılmasını amaçladık.

Gereçler ve Yöntem: Bu çalışmada yaşları 20 – 40 arasında değişen 142 infertil çift değerlendirildi. Hastaların başvuru öyküleri, fizik ve pelvik muayene bulguları kaydedildi. Siklusun ikinci veya üçüncü gününde her hastada bazal serum FSH, LH, E2, prolaktin, TSH ve serbest T3 – T4 düzeyleri ölçüldü. Tüm hastalara GnRH agonisti ile uzun protokol uygulandı.

Bulgular: Çalışmadaki 142 hastadan 71'i luteal faz desteği için vajinal jel progesteron ve transdermal östrojen ve 71'i vajinal jel progesteron almak üzere randomize edildi (1:1). Gebelik olan ve olmayan sikluslar gruplardan bağımsız değerlendirildiğinde kadın yaşı, erkek yaşı ve kullanılan ortalama gonadotropin miktarları açısından anlamlı fark bulundu (p<0.05). Gebeliği olan ve olmayan grupta E2 ölçümleri incelendiğinde bazal E2 düzeyi, hCG günü E2 düzeyi ve embriyo transferi günü olan erken luteal fazda anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0.788, p=0.735 ve p=0.474). Bununla birlikte, hamile kadınlarda E2 seviyeleri daha yüksekti.

Sonuç: Sonuç olarak, IVF/ICSI tedavi sikluslarında bir gonadotropin seçeneğinin diğerine üstünlüğünü gösteren veriler yetersizdir. Kontrollü ovaryan stimülasyonda gonadotropin seçimi, ürünün mevcudiyetine bağlıdır ve kullanım kolaylığı ve maliyete dayanmalıdır.

Referanslar

Ribeiro S, Sousa M. In Vitro Fertilisation and Intracytoplasmic Sperm Injection predictive factors: A review of the effect of female age, ovarian reserve, male age, and male factor on IVF/ICSI treatment outcomes. JBRA Assist Reprod. 2023;27(1):97-111. doi:10.5935/1518-0557.20220000

Garg N, Milad MP. Female sterilization reversal in the era of in-vitro fertilization. Curr Opin Obstet Gynecol. 2022;34(4):244-249. doi:10.1097/GCO.0000000000000802

Hanevik HI, Hessen DO. IVF and human evolution. Hum Reprod Update. 2022;28(4):457-479. doi:10.1093/humupd/dmac014

Hanevik HI, Hessen DO. In vitro-fertilisering – nye metoder, nye muligheter, nye mennesker [In vitro fertilisation – new methods, new possibilities, new people]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2022;142(16). doi:10.4045/tidsskr.22.0578

Doyle N, Jahandideh S, Hill MJ, Widra EA, Levy M, Devine K. Effect of Timing by Endometrial Receptivity Testing vs Standard Timing of Frozen Embryo Transfer on Live Birth in Patients Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;328(21):2117-2125. doi:10.1001/jama.2022.20438

Tome M, Zwahlen E. Lived experience of infertility and in vitro fertilisation treatment. Aust J Gen Pract. 2023;52(5):295-297. doi:10.31128/AJGP-09-22-6566

Jie H, Zhao M, Alqawasmeh OAM, et al. In vitro rescue immature oocytes - a literature review. Hum Fertil (Camb). 2022;25(4):640-650. doi:10.1080/14647273.2021.1876932

Doyle N, Jahandideh S, Hill MJ, Widra EA, Levy M, Devine K. Effect of Timing by Endometrial Receptivity Testing vs Standard Timing of Frozen Embryo Transfer on Live Birth in Patients Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;328(21):2117-2125. doi:10.1001/jama.2022.20438

Doyle N, Jahandideh S, Hill MJ, Widra EA, Levy M, Devine K. Effect of Timing by Endometrial Receptivity Testing vs Standard Timing of Frozen Embryo Transfer on Live Birth in Patients Undergoing In Vitro Fertilization: A Randomized Clinical Trial. JAMA. 2022;328(21):2117-2125. doi:10.1001/jama.2022.20438

Zhou C, Yang X, Wang Y, et al. Ovulation triggering with hCG alone, GnRH agonist alone or in combination? A randomized controlled trial in advanced-age women undergoing IVF/ICSI cycles. Hum Reprod. 2022;37(8):1795-1805. doi:10.1093/humrep/deac114

Blazar AS, Hogan JW, Frankfurter D, Hackett R, Keefe DL. Serum estradiol positively predicts outcomes in patients undergoing in vitro fertilization. Fertil Steril. 2004;81(6):1707-1709. doi:10.1016/j.fertnstert.2003.10.039

Di M, Wang X, Wu J, Yang H. Ovarian stimulation protocols for poor ovarian responders: a network meta-analysis of randomized controlled trials. Arch Gynecol Obstet. 2023;307(6):1713-1726. doi:10.1007/s00404-022-06565-6

Gelbaya TA, Kyrgiou M, Tsoumpou I, Nardo LG. The use of estradiol for luteal phase support in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection cycles: a systematic review and meta-analysis. Fertil Steril. 2008;90(6):2116-25. doi:10.1016/j.fertnstert.2007.10.053

Jee BC, Suh CS, Kim SH, Kim YB, Moon SY. Effects of estradiol supplementation during the luteal phase of in vitro fertilization cycles: a meta-analysis. Fertil Steril. 2010;93(2):428-436. doi:10.1016/j.fertnstert.2009.02.033

Huang N, Situ B, Chen X, et al. Meta-analysis of estradiol for luteal phase support in in vitro fertilization/intracytoplasmic sperm injection. Fertil Steril. 2015;103(2):367-373.e5. doi:10.1016/j.fertnstert.2014.10.029

van der Linden M, Buckingham K, Farquhar C, Kremer JA, Metwally M. Luteal phase support for assisted reproduction cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2015(7):CD009154. doi:10.1002/14651858.CD009154.pub3

Demir B, Dilbaz S, Cinar O, et al. Estradiol supplementation in intracytoplasmic sperm injection cycles with thin endometrium. Gynecol Endocrinol. 2013;29(1):42-45. doi:10.3109/09513590.2012.705381

Kasapoglu I, Düzok N, Şen E, Çakır C, Avcı B, Uncu G. Luteal oestradiol for patients with serum oestradiol levels lower than expected per oocyte. Hum Fertil (Camb). 2021;24(2):122-128. doi:10.1080/14647273.2019.1566647

Al-Inany HG, Abou-Setta AM, Aboulghar M. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted conception. Cochrane Database Syst Rev. 2006;(3):CD001750. doi:10.1002/14651858.CD001750.pub2

Al-Inany HG, Youssef MA, Aboulghar M, et al. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev. 2011;(5):CD001750. doi:10.1002/14651858.CD001750.pub3

Al-Inany HG, Youssef MA, Ayeleke RO, Brown J, Lam WS, Broekmans FJ. Gonadotrophin-releasing hormone antagonists for assisted reproductive technology. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD001750. doi:10.1002/14651858.CD001750.pub4

Xiao JS, Su CM, Zeng XT. Comparisons of GnRH antagonist versus GnRH agonist protocol in supposed normal ovarian responders undergoing IVF: a systematic review and meta-analysis. PLoS One. 2014;9(9):e106854. doi:10.1371/journal.pone.0106854

Youssef MA, Abou-Setta AM, Lam WS. Recombinant versus urinary human chorionic gonadotrophin for final oocyte maturation triggering in IVF and ICSI cycles. Cochrane Database Syst Rev. 2016;4(4):CD003719. doi:10.1002/14651858.CD003719.pub4

European Recombinant LH Study Group. Human recombinant luteinizing hormone is as effective as, but safer than, urinary human chorionic gonadotropin in inducing final follicular maturation and ovulation in in vitro fertilization procedures: results of a multicenter double-blind study. J Clin Endocrinol Metab. 2001;86(6):2607-18. doi:10.1210/jcem.86.6.7599

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Uçar, A. A. (2023). Östrodiol Progesteron Kombinasyonunun İVF – ICSI – ET Sikluslarında Gebe Kalmaya Etkisi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 193–201. https://doi.org/10.5281/zenodo.8081453

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri