Düzce Depreminin Acil Servis Hasta Yükü Ve Süreç Yönetimi Üzerindeki Etkisi

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8253731

Anahtar Kelimeler:

deprem, acil servis, travma odası, triyaj, afet yönetimi

Özet

Amaç: Acil sağlık hizmetleri, deprem ve doğal afetlerde hasta ve yaralıların yaşama şanslarının artırılması, ölümlerin önlenmesi açısından önemlidir. Bu araştırma kapsamında Kasım 2022'de Düzce Gölyaka deprem felaketi sırasında acil servis başvurularını analiz ederek acil servis ve travma odasında süreçlerimizi verimlilik açısından iyileştirmeyi amaçladık.

Yöntem: Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran toplam 31 hasta retrospektif olarak yapılan bu analize dahil edildi. Hastaların deprem sonrası maruz kaldıkları travma mekanizması, hastaneye yatış süreleri, saptanan patoloji, uygulanan tedavi, istenen konsültasyonlar, hastanede yatış veya taburcu olma durumları kayıt altına alınarak analiz edildi.

Bulgular: Çalışma kapsamında depremden etkilenen 31 hasta değerlendirildi. Hastaların yaşları 12 ile 75 arasında değişmekte olup, ortalama yaş 37'dir. Hastaların cinsiyet dağılımı 12 (%38.7) kadın, 19 (%61.3) erkek olarak bulundu. Başvuru süresine göre gruplandırılan hastalarda iki grup arasında hastaneye yatış, taburculuk, cerrahi girişim ve yumuşak doku travması0 – 1 saat ve 1 – 6 saat başvuru süreleri arasındaistatistiksel anlamlı farklılık saptanmıştır (p<0.05).

Sonuç: Deprem sırasında birbirinden farklı ve ağır hasta profili karşısında, acil servislerde afet hekimliği konusunda iyi eğitimli ve deneyimli personelin bulunması ve önceden hazırlıklı olunması, gelecekteki afetlerde mortalite ve morbiditeyi azaltabilir. Acil yardımın temel amacı kısa sürede çok sayıda insanın hayatını kurtarmak ve temel acil ihtiyaçları karşılamaktır.

Referanslar

Oluwafemi J, Ofuyatan O, Sadiq OM, Oyebisi S, Abolarin J, Babaremu K. Review of world earthquakes. International Journal of Civil Engineering and Technology. 2018;9:440-464.

Alper U, Oğlakcı B. Turkey's Earthquake History and Institution Based Earthquake Reduction Policies and Strategies. 2019.

Sarı H, Özel M, Akkoç MF, Şen A. First-Week Analysis after the Turkey Earthquakes: Demographic and Clinical Outcomes of Victims. Prehosp Disaster Med. 2023:1-7. doi:10.1017/S1049023X23000493

Alisjahbana I, Ceferino L, Kiremidjian A. Prioritized reconstruction of healthcare facilities after earthquakes based on recovery of emergency services. Risk Anal. 2022;5. doi:10.1111/risa.14076

Yorulmaz Ş, Korkut S, Tunali Türkdoğan F, Türkdoğan KA. Disaster area triage in the first 24 h of earthquakes, evaluation of pre-hospital and hospital procedures: 6.6 Elazig earthquake. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022;28(8):1122-1127. doi:10.14744/tjtes.2022.91324

Danridge L, Greer B. Earthquake! Lab Anim (NY). 2023;52(4):76-77. doi:10.1038/s41684-023-01142-z

Ni S, Sun H, Somerville P, et al. Complexities of the Turkey-Syria doublet earthquake sequence. Innovation (Camb). 2023;4(3):100431. doi:10.1016/j.xinn.2023.100431

López-Castro B, Haro-Baez AG, Arcos-Aviles D, Barreno-Riera M, Landázuri-Avilés B. A Systematic Review of Structural Health Monitoring Systems to Strengthen Post-Earthquake Assessment Procedures. Sensors (Basel). 2022;22(23):9206. doi:10.3390/s22239206

Ehsani B, Karimi H, Bakhshi A, Aghsami A, Rabbani M. Designing humanitarian logistics network for managing epidemic outbreaks in disasters using Internet-of-Things. A case study: An earthquake in Salas-e-Babajani city. Comput Ind Eng. 2023;175:108821. doi:10.1016/j.cie.2022.108821

Mousavi SH, Khankeh H, Atighechian G, Yarmohammadian MH, Memarzadeh M. Analysis of the intellectual and social structure of health system response plan to earthquake studies adopting word co-occurrence and narrative approaches. J Educ Health Promot. 2022;11:362. doi:10.4103/jehp.jehp_1632_21

Ayhan Y. Healing to Heal - After the Maraş Earthquake. Turk Psikiyatri Derg. 2023;34(1):1. doi:10.5080/u27306

Onder RO, Tosun A, Ibıs E. Earthquake-related head trauma: initial consequences of an earthquake disaster. Br J Hosp Med (Lond). 2023;84(2):1. doi:10.12968/hmed.2023.0055

Yılmaz S, Karakayali O, Yilmaz S, et al. Emergency Medicine Association of Turkey Disaster Committee Summary of Field Observations of February 6th Kahramanmaraş Earthquakes. Prehosp Disaster Med. 2023;18:1-4. doi:10.1017/S1049023X23000523

Korkmaz HA. Public Health Emergencies and Disaster Risk Management: A Rural Experience Following the Earthquake. Turk Arch Pediatr. 2023;58(3):353-354. doi:10.5152/TurkArchPediatr.2023.23061

Aydin N, Cetinkale Z. Simultaneous response to multiple disasters: Integrated planning for pandemics and large-scale earthquakes. Int J Disaster Risk Reduct. 2023;86:103538. doi:10.1016/j.ijdrr.2023.103538

Zaré M, Nazmazar B. Van, Turkey earthquake of 23 october 2011, mw 7.2; an overview on disaster management. Iran J Public Health. 2013;42(2):134-44.

Turkish Ministry of Health, Hospital Disaster Plan Version 2 Date: 14/06/2021, https://dosyasb.saglik.gov.tr/Eklenti/40879,haphazirlamaklavuzusurum214062021pdf.pdf?0 (Accessed at 06/06/2023).

Kondo H, Koido Y, Kawashima Y, et al. Consideration of Medical and Public Health Coordination - Experience from the 2016 Kumamoto, Japan Earthquake. Prehosp Disaster Med. 2019;34(2):149-154. doi:10.1017/S1049023X19000177

Mousavi SH, Khankeh H, Atighechian G, Yarmohammadian MH, Memarzadeh M. Challenges of prehospital aerial operations in response to earthquake hazards: A qualitative study. J Educ Health Promot. 2022;11:268. doi:10.4103/jehp.jehp_1302_21

Yamamura H, Kaneda K, Mizobata Y. Communication problems after the Great East Japan Earthquake of 2011. Disaster Med Public Health Prep. 2014;8(4):293-6. doi:10.1017/dmp.2014.49

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Kılıç, Şebnem, Çatal, F., Kaner, M., & Biçer, M. A. (2023). Düzce Depreminin Acil Servis Hasta Yükü Ve Süreç Yönetimi Üzerindeki Etkisi: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 316–322. https://doi.org/10.5281/zenodo.8253731

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri