Plevral Efüzyon Nedeniyle Hospitalize Edilen Kronik Lenfositik Lösemi - Olgu Sunumu

Olgu Sunumu

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8340226

Anahtar Kelimeler:

Plevral Efüzyon,, Kronik Lenfositik Lösemi,, Plevral Biyopsi.

Özet

Amaç: Malignite nedeniyle ölen hastaların %15'inde malign plevral efüzyon saptanmaktadır. Kronik lenfositik lösemi, yetişkinlerde en sık görülen lösemidir. Bu olguda plevral biyopsi sıvı sitolojisinin, biyokimya ve görüntülemeye karşı önemini aydınlatmayı amaçladık.

Olgu: 58 yaşında kronik lenfositik lösemi tanılı erkek hasta nefes darlığı ve hipoksi şikâyeti ile kliniğimize başvurdu. Hastanın semptomlarını gidermek için boşaltıcı torasentez yapıldı. Sıvı biyokimyası eksudaydı ve patoloji iyi huyluydu. Sıvının tekrarlaması üzerine tüp torakostomi uygulandı. Toraks bilgisayarlı tomografisinde (BT) minimal efüzyon dışında patoloji saptanmadı. Pozitron emisyon tomografi taramaları (PET/CT) paramediastinal bölgede hafifçe artmış 18- Fludeoxyglucose (FDG – 18) alımını ortaya çıkardı. İki adet kapalı plevra biyopsisi yapıldı ve sonuç benign olarak bildirildi. Kontrolde sağ göğüs duvarında 5 cm'lik solid, immobil kitle saptanması üzerine lezyon üzerinden insizyonel biyopsi alındı. Kemoterapi (CT) ve radyoterapi (RT) başlandı. Teşhis konulamamış plevral efüzyon nedeniyle 3 aydır izlenen hasta, malign mezotelyoma tanısı aldıktan 2 ay sonra göğüs duvarındaki kitle nedeniyle kaybedildi.

Sonuç: Bu vakada sıvı sitolojisi, biyokimyası ve görüntüleme yöntemlerinin yanıltıcı olabileceği ve klinisyenlerin farkındalığını artırabileceği tekrarlayan plevral efüzyonlarda mutlak görüş ile geniş çaplı açık plevral biyopsi yapılmasının önemini vurgulamak istedik.

Referanslar

Arora RD, Boster J. Malignant Pleural Effusion. 2023 Feb 26. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 34662055.

Krishna R, Antoine MH, Rudrappa M. Pleural Effusion. 2023 Mar 18. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28846252.

Addala DN, Kanellakis NI, Bedawi EO, Dong T, Rahman NM. Malignant pleural effusion: Updates in diagnosis, management and current challenges. Front Oncol. 2022;12:1053574. doi:10.3389/fonc.2022.1053574

Yang L, Wang Y. Malignant pleural effusion diagnosis and therapy. Open Life Sci. 2023;18(1):20220575. doi:10.1515/biol-2022-0575

Lat T, Paul M. Malignant Effusion. 2022 Oct 22. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 30137807.

Agrawal A, Gupta N, Esposito M, Tandon P, Koenig S, Khanijo S. Pathologic Findings in Bronchopulmonary Leukemic Infiltrates in Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2019;19(2):123-128. doi:10.1016/j.clml.2018.11.005

Vergnolle I, Deluche L. A curious chronic lymphocytic leukemia. Ann Biol Clin (Paris). 2020;78(5):583-584. doi:10.1684/abc.2020.1592

Khanijo S, Tandon P, Sison CP, Koenig S. Thoracic Complications in Chronic Lymphocytic Leukemia. Clin Lymphoma Myeloma Leuk. 2017;17(4):220-224. doi:10.1016/j.clml.2017.02.006

Parikh SA. Chronic lymphocytic leukemia treatment algorithm 2018. Blood Cancer J. 2018;8(10):93. doi:10.1038/s41408-018-0131-2

Shadman M. Diagnosis and Treatment of Chronic Lymphocytic Leukemia: A Review. JAMA. 2023;329(11):918-932. doi:10.1001/jama.2023.1946

Innocenti I, Benintende G, Tomasso A, et al. Richter transformation in Chronic Lymphocytic Leukemia. Hematol Oncol. 2022 Nov 26. doi:10.1002/hon.3106

Patel PH, Antoine MH, Ullah S. Bronchoalveolar Lavage. 2022 Aug 28. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023 Jan–. PMID: 28613513.

Hill BT, Weil AC, Kalaycio M, Cook JR. Pulmonary involvement by chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma is a specific pathologic finding independent of inflammatory infiltration. Leuk Lymphoma. 2012;53(4):589-95. doi:10.3109/10428194.2011.623252

Carmier D, Dartigeas C, Mankikian J, et al. Serious bronchopulmonary involvement due to chronic lymphocytic leukaemia. Eur Respir Rev. 2013 Sep 1;22(129):416-9. doi: 10.1183/09059180.00008812. Erratum in: Eur Respir Rev. 2013;22(130):589.

Guinde J, Dutau H, Astoul P. Management of Malignant Pleural Effusion: Where Are We Now? Semin Respir Crit Care Med. 2022;43(4):559-569. doi:10.1055/s-0042-1748185

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Ağaoğlu Şanlı, B. (2023). Plevral Efüzyon Nedeniyle Hospitalize Edilen Kronik Lenfositik Lösemi - Olgu Sunumu: Olgu Sunumu. Acta Medica Ruha, 1(3), 468–473. https://doi.org/10.5281/zenodo.8340226

Sayı

Bölüm

Vak'a Takdimleri