Kahramanmaraş Deprem Sonrası Crush Sendromlu Çocukların Klinik Özellikleri Ve Erken Tedavi Sonuçları

Araştırma Makalesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8174082

Anahtar Kelimeler:

crush sendromu, ekstremite hasarı, fasiyotomi, debridman, deprem

Özet

Amaç: Crush sendromuyla sonuçlanan yaygın kas ezilme yaralanması, hızlı ve kuvvetli bir şekilde tedavi edilmezse genellikle ölümcüldür. Önceki literatürde yetişkinlerin yaşadığı Crush sendromu vakaları sıklıkla yayınlanmış olsa da, çocuklarda Crush sendromuna ilişkin veriler sınırlıdır. Bu çalışmada deprem sonrası kurumumuza başvuran Crush sendromlu çocukların klinik ve laboratuvar bulgularının aydınlatılmasını amaçladık.

Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya deprem felaketi sonrası kurumumuza başvuran ezilme sendromlu 38 çocuk dahil edildi. Ezilme yarası olan çocukların demografik, klinik ve laboratuvar özellikleri ile erken dönem sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi. Ezilme yarası olan tüm çocuklar analize dahil edilmiştir. Hastanın yaşı, cinsiyeti, boyu, kilosu, başvuru ve takip laboratuvar parametreleri, eşlik eden hastalık varlığı ve transkutan oksimetre ölçüm sonuçları hastanenin elektronik veri tabanından elde edildi.

Bulgular: Enkaz altında kalma süresi 4 ile 160 saat arasında değişerek ortalama 30 saat olmuştur. Ortalama hastanede kalış süresi 13 gün, yoğun bakımda kalış süresi ise yedi gündü. WBC, PLT, CRP, glukoz, BUN, kreatinin, AST, ALT, LDH, ürik asit, CK ve albümin değerlerinin başlangıç ve son ölçümleri arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p<0,05). Birden fazla ekstremite tutulumu olan çocuklarda ilk laboratuvar ölçümlerinde anlamlı olarak yüksek bulunurken, tek ekstremite tutulumu olanlarda son ölçümlerde daha yüksek değerler saptandı (p<0.05).

Sonuç: Yüksek kreatin kinaz seviyeleri, Crush sendromunda kas hasarının şiddetini gösterebilir. Yüksek kreatin kinaz bu hastalarda mortaliteyi belirtmek için kullanılabilir. Bölme basıncının erken değerlendirilmesi amputasyon riskini ortadan kaldırabilir. Acil serviste hızlı tanı ve agresif sıvı resüsitasyonu, akut böbrek hasarını veya yetmezliğini önleyebilir.

Referanslar

Matsuzawa G, Sano H, Ohnuma H, et al. Patient trends in orthopedic traumas and related disorders after tsunami caused by the Great East Japan Earthquake: An experience in the primary referral medical center. J Orthop Sci. 2016;(4):507-511. doi:10.1016/j.jos.2016.03.007

Kiani QH, Qazi M, Khan A, Iqbal M. The relationship between timing of admission to a hospital and severity of injuries following 2005 Pakistan earthquake. Chin J Traumatol. 2016;19(4):221-224. doi:10.1016/j.cjtee.2015.12.009

Wang Q. [Treatment of pediatric critical trauma following earthquake disasters]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013;15(6):412-415.

Zhang TC. [Types of pediatric trauma in earthquake and key points of treatment]. Zhongguo Dang Dai Er Ke Za Zhi. 2013;15(6):416-418.

Stanley M, Chippa V, Aeddula NR, Quintanilla Rodriguez BS, Adigun R. Rhabdomyolysis. 2023 Jan 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

Li N, Wang X, Wang P, Fan H, Hou S, Gong Y. Emerging medical therapies in crush syndrome - progress report from basic sciences and potential future avenues. Ren Fail. 2020;42(1):656-666. doi:10.1080/0886022X.2020.1792928

Kaim Khani GM, Baig A, Humail M, Memon M, Quarashi MA. Musculoskeletal injuries among victims of the Battagram, Pakistan earthquake in October 2005. Prehosp Disaster Med. 2012;27(5):489-491. doi:10.1017/S1049023X12001161

Görmeli G, Görmeli CA, Güner S,. Dursun R. The clinical profile of musculoskeletal injuries associated with the 2011 Van earthquake in Turkey. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2012;23(2):68-71.

De Bruycker M, Greco D, Lechat MF, Annino I, De Ruggiero N, Triassi M. The 1980 earthquake in Southern Italy--morbidity and mortality. Int J Epidemiol. 1985;14(1):113-117. doi:10.1093/ije/14.1.113

Tanaka H, Oda J, Iwai A, et al. Morbidity and mortality of hospitalized patients after the 1995 Hanshin-Awaji earthquake. Am J Emerg Med. 1999;17(2):186-191. doi:10.1016/s0735-6757(99)90059-1

China S. Management of continuous ambulatory peritoneal dialysis patients in a disaster: the Japanese experience during the Kobe Earthquake. Ren Fail. 1997;19(5):687-692. doi:10.3109/08860229709109034

Long B, Liang SY, Gottlieb M. Crush injury and syndrome: A review for emergency clinicians. Am J Emerg Med. 2023;69:180-187. doi:10.1016/j.ajem.2023.04.029

Yousefifard M, Toloui A, Forouzannia SA, et al. Prevalence and Mortality of Post-traumatic Acute Kidney Injury in Children; a Systematic Review and Meta-analysis. Arch Acad Emerg Med. 2022;10(1):e89. doi:10.22037/aaem.v10i1.1660

Uz İ, Çetin M, Songur Kodik M, et al. Emergency department management after the 2020 Aegean Sea - Izmir earthquake. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2022;28(3):361-368. doi:10.14744/tjtes.2021.89679

Lv Q, Long M, Wang X, et al. The Role of Alpha-1-Acid Glycoprotein in the Diagnosis and Treatment of Crush Syndrome-Induced Acute Kidney Injury. Shock. 2021;56(6):1028-1039. doi:10.1097/SHK.0000000000001839

Burgess S. Rhabdomyolysis: An evidence-based approach. J Intensive Care Soc. 2022;23(4):513-517. doi:10.1177/17511437211050782

Jana S, Mitra P, Roy S. Proficient Novel Biomarkers Guide Early Detection of Acute Kidney Injury: A Review. Diseases. 2022;11(1):8. doi:10.3390/diseases11010008

Bazargani B, Moghtaderi M. New Biomarkers in Early Diagnosis of Acute Kidney Injury in Children. Avicenna J Med Biotechnol. 2022;14(4):264-269.

Torlincasi AM, Lopez RA, Waseem M. Acute Compartment Syndrome. 2023 Jan 16. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2023.

Sraj S, Henderson JT, Bramer M, Gelman J. Principles of Fasciotomy Closure After Compartment Syndrome Release. J Am Acad Orthop Surg. 2022;30(18):879-887. doi:10.5435/JAAOS-D-21-01046

Sever MS, Erek E, Vanholder R, et al. Clinical findings in the renal victims of a catastrophic disaster: the Marmara earthquake. Nephrol Dial Transplant. 2002;17(11):1942-9. doi:10.1093/ndt/17.11.1942

Görmeli G, Görmeli CA, Güner S, Ceylan MF, Dursun R. 2011 Van depremini yaşayan fasyotomi yapılan hastaların klinik analizi. Eklem Hastalık Cerrahisi. 2012;23:156-160

Iskit SH, Alpay H, Tuğtepe H, et al. Analysis of 33 pediatric trauma victims in the 1999 Marmara, Turkey earthquake. J Pediatr Surg. 2001;36(2):368-72. doi:10.1053/jpsu.2001.20719

Dönmez O, Meral A, Yavuz M, Durmaz O. Crush syndrome of children in the Marmara Earthquake, Turkey. Pediatr Int. 2001;43(6):678-82. doi:10.1046/j.1442-200x.2001.01469.x

Sever MS, Erek E, Vanholder R, et al. Marmara Earthquake Study Group. The Marmara earthquake: epidemiological analysis of the victims with nephrological problems. Kidney Int. 2001;60(3):1114-23. doi:10.1046/j.1523-1755.2001.0600031114.x

Jacquet GA, Hansoti B, Vu A, Bayram JD. Earthquake-related injuries in the pediatric population: a systematic review. PLoS Curr. 2013;5:ecurrents.dis.6d3efba2712560727c0a551f4febac16. doi:10.1371/currents.dis.6d3efba2712560727c0a551f4febac16

Glass RI, Urrutia JJ, Sibony S, Smith H, Garcia B, Rizzo L. Earthquake injuries related to housing in a guatemalan village. Science. 1977;197(4304):638-43. doi:10.1126/science.197.4304.638

Hatamizadeh P, Najafi I, Vanholder R, et al. Epidemiologic aspects of the Bam earthquake in Iran: the nephrologic perspective. Am J Kidney Dis. 2006 Mar;47(3):428-38. doi: 10.1053/j.ajkd.2005.11.019

Zhang L, Zhao M, Fu W, et al. Epidemiological analysis of trauma patients following the Lushan earthquake. PLoS One. 2014;9(5):e97416. doi:10.1371/journal.pone.0097416

Oda J, Tanaka H, Yoshioka T, et al. Analysis of 372 patients with Crush syndrome caused by the Hanshin-Awaji earthquake. J Trauma. 1997;42(3):470-5; discussion 475-6. doi:10.1097/00005373-199703000-00015

Yayınlanmış

2023-09-20

Nasıl Atıf Yapılır

Mertsoy, Y., & Altıntaş, M. (2023). Kahramanmaraş Deprem Sonrası Crush Sendromlu Çocukların Klinik Özellikleri Ve Erken Tedavi Sonuçları: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 216–227. https://doi.org/10.5281/zenodo.8174082

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri