Dergi Hakkında

e-ISSN: 2980-1184

Acta Medica Ruha - International Journal of Medicine and Health Sciences

Acta Medica Ruha - Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Dergisi; tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, perfüzyon, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi (İş ve uğraşı terapisi), sosyal hizmet, psikoloji, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, odyoloji, sağlık yönetimi, ortez-protez, gerontoloji ve diğer sağlık bilimleri alanlarında, orijinal makale, derleme, olgu sunumu ve editöre mektuplar yayınlayan; çift kör hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli ve online (Çevirimiçi) bir dergidir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce'dir. Yılda dört sayı (Mart, Haziran, Eylül, Aralık) halinde elektronik ortamda açık erişimli olarak yayınlanmaktadır. Özel ya da ek sayılar da yayınlayabilmektedir.

Editör / Editor in Chief
Dr. Bişar AMAÇ

İndeksler & Platformalar: Index of Academic Documents (IAD), Google Scholar, ZENODO, OpenAIRE, idealonline

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2023): Cilt / Volume: 1, Sayı / Issue: 1, Yıl / Year: 2023
Tüm Sayıları Göster