MAKALELERE DOI VERİLMESİ

Dergimizdeki makalelere DOI verilmektedir.

Acta Medica Ruha ICMJE Tavsiyelerine Uyduklarını Belirten Dergiler listesinde yer almaktadır.
Acta Medica Ruha etik ilkeler konusunda WAME kriterlerini benimsemektedir.
Acta Medica Ruha COPE'nin intihal politikasını ve etik ilkelerini benimsemektedir.

Dergi Hakkında

E-ISSN: 2980-1184

Acta Medica Ruha - International Journal of Medicine and Health Sciences

Yayın dili: Türkçe ve İngilizce

Yayın periyodu:

  • Yılda dört sayı (Üç ayda bir) (Mart, Haziran, Eylül, Aralık),
  • Özel ya da ek sayılar da yayınlayabilmektedir.

Yayın türü: Orijinal makale, derleme, olgu sunumu ve editöre mektup.

Yayın alanları: Tıp ve Sağlık Bilimleri (Tıp, diş hekimliği, eczacılık, veterinerlik, perfüzyon, ebelik, hemşirelik, fizyoterapi ve rehabilitasyon, ergoterapi (İş ve uğraşı terapisi), sosyal hizmet, psikoloji, beslenme ve diyetetik, acil yardım ve afet yönetimi, çocuk gelişimi, dil ve konuşma terapisi, iş sağlığı ve güvenliği, odyoloji, sağlık yönetimi, ortez-protez, gerontoloji ve diğer sağlık bilimleri alanları).

INDEXING AND ABSTRACTING

Dergimizin yer aldığı indeks ve veritabanlarının listesi:

Acta Medica Ruha, çift kör hakemli, bilimsel, akademik, açık erişimli ve online (Çevrim içi) bir dergidir.

Üniversitelerarası Kurul (UAK) Eşdeğerliği: 1b (Uluslararası alan indekslerine göre taranan dergilerde yayınlanan özgün araştırma makalesi (1a'da belirtilenler dışındaki dizinlerde yer alır) - 10 PUAN). 

Yeni Sayı

Cilt 1 Sayı 1 (2023): Acta Medica Ruha
Tüm Sayıları Göster