Makale Detayına Dönün Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Üreten Escherichia coli'nin Neden Olduğu Üriner Sistem İnfeksiyonlarında Aynı Etkenin Dışkıda Taşıyıcılığının Saptanması İndir PDF İndir