Çetin, Yasin, ve Aslı Tok Ozen. “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha 1, no. 3 (Eylül 20, 2023): 250–261. Erişim Şubat 25, 2024. https://actamedicaruha.com/index.php/pub/article/view/59.