Uluağaç, Korhan, Aslı Yeral, ve Elif Tuğçe Çil. “Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-Spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık Ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha 1, no. 3 (Eylül 20, 2023): 304–315. Erişim Şubat 25, 2024. https://actamedicaruha.com/index.php/pub/article/view/52.