Çetin, Y., ve A. Tok Ozen. “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha, c. 1, sy 3, Eylül 2023, ss. 250-61, doi:10.5281/zenodo.8297892.