Uluağaç, K., A. Yeral, ve E. T. Çil. “Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-Spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık Ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha, c. 1, sy 3, Eylül 2023, ss. 304-15, doi:10.5281/zenodo.8252084.