[1]
Y. Çetin ve A. Tok Ozen, “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi”, Acta Medica Ruha, c. 1, sy 3, ss. 250–261, Eyl. 2023.