[1]
K. Uluağaç, A. Yeral, ve E. T. Çil, “Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi”, Acta Medica Ruha, c. 1, sy 3, ss. 304–315, Eyl. 2023.