Çetin, Y. ve Tok Ozen, A. (2023) “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi”, Acta Medica Ruha, 1(3), ss. 250–261. doi: 10.5281/zenodo.8297892.