Uluağaç, K., Yeral, A. ve Çil, E. T. (2023) “Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi”, Acta Medica Ruha, 1(3), ss. 304–315. doi: 10.5281/zenodo.8252084.