Çetin, Yasin, ve Aslı Tok Ozen. 2023. “Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha 1 (3):250-61. https://doi.org/10.5281/zenodo.8297892.