Uluağaç, Korhan, Aslı Yeral, ve Elif Tuğçe Çil. 2023. “Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-Spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık Ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi”. Acta Medica Ruha 1 (3):304-15. https://doi.org/10.5281/zenodo.8252084.