Çetin, Y., & Tok Ozen, A. (2023). Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 250–261. https://doi.org/10.5281/zenodo.8297892