Uluağaç, K., Yeral, A., & Çil, E. T. (2023). Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(3), 304–315. https://doi.org/10.5281/zenodo.8252084