(1)
Çetin, Y.; Tok Ozen, A. Hasta Düşmelerinde Hasta Güvenliği Kültürü Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha 2023, 1, 250-261.