(1)
Uluağaç, K.; Yeral, A.; Çil, E. T. Elit League of Legends Oyuncularında Elektronik Spor (e-Spor) Deneyiminin El Fonksiyonu, Güç, Dayanıklılık Ve Ağrı Üzerine Etkileri: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha 2023, 1, 304-315.