Koroner Arter Hastalığı İle Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) Arasındaki İlişki

Araştırma Makalesi

Yazarlar

  • Kübra Çiçekli Özel Tıp Merkezi

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7742440

Anahtar Kelimeler:

Koroner Arter Hastalığı, KAH, Trombosit Dağılım Genişliği, PDW

Özet

Giriş: KAH önemli kardiyovasküler hastalıklar olmakla beraberi, önemli ölüm nedenleri arasında bulunmaktadır.

Amaç: Bu çalışmada KAH ile PDW arasındaki ilişkinin saptanması amaçlanmaktadır.

Yöntem: Bu çalışmaya; KAH tanısı konulmuş 15 erkek ve 15 kadın toplam 30 hasta (Grup 1=Hasta grubu) ile herhangi bir kardiyak rahatsızlığı olmayan sağlıklı 15 erkek ve 15 kadın toplam 30 sağlıklı gönüllü (Grup 2=Kontrol grubu) dahil edildi. Bu şekilde benzer demografik özelliklere sahip, hasta ve kontrol grubu oluşturuldu. Her iki gruptan alınan hemogram kanından  PDW çalışıldı ve istatistiksel olarak değerlendirildi.

Bulgular: Grupların; cinsiyetleri, yaşları, boyları, kiloları ve vücut yüzey alanları benzerdi (p>0,05). Grupların PDW düzeyleri karşılaştırıldığında grup 1'de daha yüksekti ve istatistiksel olarak iki grup arasında anlamlı fark vardı (p<0,05).

Sonuç: PDW'de KAH'ın önemli bir belirleyicisi olabileceğini düşünmekteyiz. Ayrıca KAH ile PDW arasında bir ilişki olabileceğini düşünmekteyiz.

Referanslar

Malakar AK, Choudhury D, Halder B, Paul P, Uddin A, Chakraborty S. A review on coronary artery disease, its risk factors, and therapeutics. J Cell Physiol. 2019;234(10):16812-16823. doi:10.1002/jcp.28350

Libby P, Theroux P. Pathophysiology of coronary artery disease. Circulation. 2005;111(25):3481-3488. doi:10.1161/CIRCULATIONAHA.105.537878

Khera AV, Kathiresan S. Genetics of coronary artery disease: discovery, biology and clinical translation. Nat Rev Genet. 2017;18(6):331-344. doi:10.1038/nrg.2016.160

Sincer I, Mansiroglu AK, Erdal E, Cosgun M, Aktas G, Gunes Y. Could platelet distribution width predict coronary collateral development in stable coronary artery disease?. North Clin Istanb. 2020;7(2):112-117. Published 2020 Mar 19. doi:10.14744/nci.2019.47374

Yu J, Wang L, Peng Y, et al. Dynamic Monitoring of Erythrocyte Distribution Width (RDW) and Platelet Distribution Width (PDW) in Treatment of Acute Myocardial Infarction. Med Sci Monit. 2017;23:5899-5906. Published 2017 Dec 13. doi:10.12659/msm.904916

De Luca G, Venegoni L, Iorio S, et al. Platelet distribution width and the extent of coronary artery disease: results from a large prospective study. Platelets. 2010;21(7):508-514. doi:10.3109/09537104.2010.494743

Bekler A, Ozkan MT, Tenekecioglu E, et al. Increased Platelet Distribution Width Is Associated With Severity of Coronary Artery Disease in Patients With Acute Coronary Syndrome. Angiology. 2015;66(7):638-643. doi:10.1177/0003319714545779

Hu CP, Du Y, Zhu Y, Shi C, Qin Z, Zhao YX. Platelet Distribution Width on Admission Predicts In-Stent Restenosis in Patients with Coronary Artery Disease and Type 2 Diabetes Mellitus Treated with Percutaneous Coronary Intervention. Chin Med J (Engl). 2018;131(7):757-763. doi:10.4103/0366-6999.228247

Ege MR, Guray U, Guray Y, Acıkgoz S, Demirkan B. Platelet distribution width and saphenous vein disease in patients after CABG. Association with graft occlusion. Herz. 2013;38(2):197-201. doi:10.1007/s00059-012-3668-z

Sansanayudh N, Anothaisintawee T, Muntham D, McEvoy M, Attia J, Thakkinstian A. Mean platelet volume and coronary artery disease: a systematic review and meta-analysis [published correction appears in Int J Cardiol. 2014 Dec 20;177(3):1145. AmmarinThakkinstian [corrected to Thakkinstian, Ammarin]]. Int J Cardiol. 2014;175(3):433-440. doi:10.1016/j.ijcard.2014.06.028

İndir

Yayınlanmış

2023-03-19

Nasıl Atıf Yapılır

Çiçekli, K. (2023). Koroner Arter Hastalığı İle Trombosit Dağılım Genişliği (PDW) Arasındaki İlişki: Araştırma Makalesi. Acta Medica Ruha, 1(1), 8–13. https://doi.org/10.5281/zenodo.7742440

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri